Loading...

PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA ZA GLAMIRA.hr

Uvod

Pravila i uvjeti korištenja za maloprodaju elektronskom prodajom GLAMIRA.hr

1. Uvod

(a) Prodavatelj je specijaliziran za nakit i dodatke, koji su u ponudi u sistemu online trgovine u GLAMIRA.hr. Ova opća pravila i uvjeti korištenja važe za sva stjecanja proizvoda i usluga prodavatelja prema kupcu, osim ako je ovdje drugačije određeno.

(b) U ovim pravilima i uvjetima, kupac se definira kao privatna osoba koja obavlja transakciju sa prodavateljem za osobnu upotrebu, i ni za jednu drugu komercijalnu ili samostalnu aktivnost u koju bi inače kupac bio uključen. Ugovorna strana u okviru ovih pravila i uvjeta je bilo koja privatna osoba, pravna osoba ili partnerstvo s pravnim entitetom koje obavlja transakciju u okviru komercijalnih ili samostalnih aktivnosti.

(c) Svako odstupanje, kontradikcija ili dodatak bilo kojim pravilima ili uvjetima će učiniti ugovor ništavnim, osim ako su se o tome prethodno dogovorili kupac i prodavatelj.

(d) Zadržano je pravo da se učini revizija Pravila u bilo kom trenutku ispravkom ove stranice. Ažurirana pravila će zamijeniti sve prethodne verzije Pravila.

(e) Korištenje Web Stranica (uključujuću pristup, pretragu i registraciju na Web Stranicama) potvrđuje bezuvjetnu suglasnost ovim Pravilima i podliježe pod neprekidnu suglasnost s ovim Pravilima.

2. Potpisivanje ugovora

(a) Ponuda prodavatelja može biti podložna promjeni u bilo koje vrijeme bez obveze prethodne najave, po vlastitom nahođenju prodavatelja. Poduzeti je svaki napor da se osigura da boje, dizajn i stil Glamirinih proizvoda predstavljenih na fotografijama na web stranicama prikazuju izvorne proizvode, ipak mogu se dogoditi varijacije zbog tehničkih ograničenja reprodukcije boje na Vašem računalu. Prema tome, Glamira neće biti ni u kom slučaju odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti na fotografijama ili grafičkom prikazu proizvoda prikazanih na web stranicama. Ako imate bilo kakvih pitanja o proizvodima, možete naravno kontaktirati našu službu za korisnike putem e-maila na service@glamira.hr

(b) Potvrda narudžbe znači da kupac u potpunosti prihvaća cijela Pravila i uvjete korištenja. Sve narudžbe se mogu napraviti online Glamira web stranicama. Transakcija predstavlja obvezujući ugovor koji zaključuje kupovinu proizvoda. Klikom na link "Pošalji narudžbu", tokom online procesa naručivanja na Glamira web stranicama, kupac potvrđuje obvezujuću narudžbu za sve proizvode koji se nalaze u košarici. Narudžba se ne može mijenjati ili otkazati osim u izričitim uvjetima propisanim u pravilima i uvjetima korištenja.

(c) Kupac će biti obaviješten e-mailom čim je narudžba zaprimljena. Molimo, imajte na umu: primitak ovog prvog e-maila ne znači da je ugovor sklopljen. Ugovor je sklopljen slanjem potvrde narudžbe ili slanjem proizvoda na dostavu.

(d) Slanje proizvoda na dostavu od strane prodavatelja također predstavlja prihvaćanje narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo odbijanja narudžbi bez davanja bilo kakvih razloga.

(e) Zatvaranje narudžbe uzima se s rezervom, u slučaju da je nepravilno ili neuspješno dostavljena dobavljaču, da ne dostavi proizvode ili dostavi samo dio narudžbe.

Ovo važi samo ako prodavatelj zaključi transakciju s konkretnom zaštitom od rizika i kad nije opskrbljen od strane svojeg dobavljača bez vlastite krivice. Dobavljač će se potruditi da nabavi proizvode. Ako se proizvod ne može nabaviti, Glamira će odmah vratiti uplatu koja je već zaprimljena. Ako su proizvodi nedostupni ili samo djelomično dostupni, kupac će odmah biti obaviješten.

(f) Nakon zaključenja ugovora – ako su proizvodi elektronski naručeni – tekst ugovora, zajedno s pravno obvezujućim pravilima i uvjetima korištenja, bit će poslani kupcu putem e-maila. Podaci koji su prijavljeni na web stranicama predstavljaju dokaz o cjelokupnoj transakciji koja se obavila između Glamire i njenih kupaca. U slučaju spora između Glamire i jednog od njenih kupaca o transakciji načinjenoj na web stranicama, podaci prijavljeni kod Glamira se smatraju neoborivim dokazom o sadržaju transakcije.

3. Zadržavanje vlasništva i odustajanje

(a) Obzirom na kupca: Naručeni proizvodi se smatraju vlasništvom prodavatelja sve dok se ne uplati puna cijena proizvoda.

Obzirom na ugovorne strane: Prodavatelj zadržava vlasništvo nad proizvodima do potpunog namirenja svih potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa.

(b) U slučaju kršenja ugovora od strane kupca (osobito, zbog neispunjavanja obveza plaćanja, falsificiranja informacija u vezi kreditne sposobnosti, ili sudskog postupka mirenja ili pokretanja stečajnog postupka protiv kupca) prodavatelj ima pravo odustati od ugovora i zahtijevati povrat robe u bilo koje vrijeme ako kupac nije dostavio – ili je samo djelomično dostavio – plaćanje za naručene proizvode.

(c) Izvođač ima pravo preprodati zadržane proizvode u smislu pravilnog tijeka poslovanja; ali on dodjeljuje poznata dugovanja dobavljaču; iznos će biti sveukupni iznos fakture uključujući sve troškove koji su nastali prilikom preprodaje stavki kupcu ili trećoj osobi. Prodavatelj prihvata prijenos. Nakon završetka zadatka, ugovorna strana ima pravo naplatiti potraživanje. Prodavatelj zadržava pravo pozvati se na zahtjev ako je izvođač rukuje njegovim obavezama pogrešno ili kasni s plaćanjem.

(d) Na zahtjev kupca, prodavatelj je dužan osloboditi vrijednosnice sve dok njihova prodajna vrijednost prelazi potraživanja od kupca za više od 10%. Međutim, prodavatelj zadržava pravo izbora koje će vrijednosnice objaviti.

4. Cijene i plaćanje

(a) Cijene su podložne promjenama. Izračun cijena se temelji na cjeniku i popustima važećim na dan isporuke ili usluge plus porez na dodanu vrijednost (PDV), kao što je navedeno od strane prodavatelja.

(b) U vezi ugovora na daljinu: Bit će primijenjena dodatna naplata za dostavu, kao što je navedeno u pregledu troškova dostave. (Vidi Dostava, Odlomak 6 ovih pravila i uvjeta korištenja). Ovaj iznos plaća kupac, uključujući poreze, za naručene proizvode.

(c) Kupac će samo imati pravo na prijeboja kad se pravomoćno utvrđene protutužbe, i na priznanje koju prodavatelj ne poriče. Kupac samo može ostvariti svoje pravo odbijanja izvršenja kad se pojave protutužbe iz istog ugovornog odnosa.

(d) U slučaju bilo kakvih pogrešaka u cijeni ili netočnih informacija o proizvodu zbog tiskanih pogrešaka ili pogrešaka sustava, GLAMIRA zadržava pravo otkazivanja svih narudžbi sa pogrešnim informacijama bez daljnjih obveza prema kupcu čak i nakon primitka potvrde narudžbe ili obavijesti o dostavi.

5. Opcije plaćanja i cijene dostave

(a) Kupac može izvršiti uplatu svim većim kreditnim karticama, uključujući Visa, Mastercard i American Express. PayPal i Prepayment plaćanja unaprijed su također prihvaćeni. Prodavatelj zadržava pravo isključiti određene načine plaćanja.

(b) Kreditne kartice i PayPal-a plaćanja terete se u hrvatska kuna.

(c) Obzirom na plaćanja putem PayPal-a: Kupci se trebaju prijaviti na paypal.co.uk. Odabirom PayPal-a kao načina plaćanja, kupac se slaže s pravilima PayPal-a u nedostatke bilo kojeg drugog sporazuma, ili ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda, proizvodi će biti isporučeni čim se ukupna suma u potpunosti isplati na PayPal račun prodavatelja.

(d) Troškovi dostave su izračunati kao zbroj naknada za isporuku od dobavljača. Daljnje pojedinosti se mogu naći pod Cijene Dostave.

6. Pošiljka

(a) Ukoliko nije drugačije navedeno, sve cijene uključuju PDV (gdje je primjenjiv) te ne uključuju troškove dostave. Slanje i dostava su besplatni. Molimo imajte u vidu da treba uzeti u obzir međunarodne carinske službe i da mogu izazvati promjene iznosa naknade za dostavu. Osim toga, u slučaju povrata proizvoda, prodavatelj zadržava pravo naplate kupcu naknade od 150 HRK za pošiljku, ako povrat ne zadovoljava zahtjeve točno naveden u Uvjetima povrata.

(b) U slučaju neraspoloživosti Glamirinog proizvoda nakon naručivanja, prodavatelj će naručiti odabrane proizvode što je brže moguće, obavijestiti kupca bez odlaganja, i označiti mogući datum dostave. Kako bi se ubrzala dostava, ovi proizvodi su označeni sustavom semafora. Proizvodi označeni zelenim vremenom dostave znače da su dostupni na zalihama i/ili mogu biti proizvedeni u kratkom vremenu.

(c) Prodavatelj ima pravo – ako okolnosti zahtijevaju – da pošalje robu u odvojenim paketima. U takvim slučajevima, pažljivo će se razmotriti najbolji interes kupca, i neće bit opterećen dodatnim troškovima.

7. Prijenos rizika

(a) Odnosi se na kupca: Kupac je obavezan provjeriti dostavljen(e) proizvod(e) odmah nakon preuzimanja kako bi utvrdio da odgovaraju narudžbi. Ako postoje neka neslaganja, kupac ne treba prihvatiti paket i treba opisati sva oštećenja (npr. Dokaze o neovlaštenom otvaranju paketa, oštećeni proizvod, proizvod ili predmet koji nedostaje, ili proizvod drugačiji od onog koji je naručen i/ili označen na dokumentu o pošiljci) napismeno direktno u izjavi koju uzima dostavljač. Imajte na umu da se rizik slučajnog gubitka, ili slučajnog oštećenja kupljenog predmeta – uključujući vrijeme isporuke – prenosi na kupca u trenutku kad je predmet preuzet.

(b) Odnosi se na izvođača: Rizik slučajnog gubitka, ili oštećenja proizvoda prenosi se na izvođača pri predaji, ili, u slučaju isporuke, kad su proizvodi predani dostavljaču, natovareni na brod, ili bilo kojoj drugoj strani nadležnoj da izvrši dostavu.
Odbijanje bilo od strane kupca ili izvođača da prihvati dostavu predmeta bit će, i pored toga, smatrano primopredajom.

(c) Nakon procesa naručivanja Vaše narudžbe, uključujući stranicu o detaljima proizvoda i stranicu naplate, cijena proizvoda prikazana u e-mailu za potvrdu koji ćete primiti, ne uključuje “carinske provizije” (ako ih ima) koje se primjenjuju na izvoz i uvoz u Vašoj zemlji. Naručivanjem se potvrđuje bezuvjetni sporazum o pravilu da je kupac odgovoran za plaćanje dodatnih provizija.

8. Pravo kupca na odustajanje

(a) Politika otkazivanja

(i) Ako prodavatelj ne može da zadovoljiti preliminarni datum dostave, on će obavijestiti kupca u pravo vrijeme. U slučaju poremećaja poslovanja prodavatelja, za koje on nije odgovoran, ili prekida u vezi sa kooperantima, vrijeme dostave će se produžiti u skladu s duljinom prekida. Kupac ima pravo da odustati od ugovora bez navođenja razloga, vraćajući proizvode i podnoseći obrazac o povratu narudžbe prodavatelju u roku od 60 dana nakon primitka proizvoda, ako su ispunjeni uvjeti iz Uvjeta povrata. Međutim, iznimke se primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni u skladu sa zahtjevima kupca ili koji su prilagođeni prema posebnim zahtjevima kupca.

(ii) Razdoblje počinje nakon što prodavatelj primi pisane upute kupca da otkazuje narudžbu (u slučaju da je jedna narudžba dostavljena u nekoliko odvojenih paketa, razdoblje ne počinje dok se ne preuzme prvi dio dostave) i prije nego što je prodavatelj ispunio dužnosti i druge zakonske obveze. Kako bi se odustajanje sprovelo bez odgađanja, dovoljno je da pošaljete svoj zahtjev i proizvod u okviru zadanog vremena.

Odustajanje treba adresirati na:
GLAMIRA.hr
GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

Telefon: 800 75 38
E-mail: service@glamira.hr

(b) Posljedice odustajanja:

(i) Kako bi se zaključilo uspješno odustajanje, bilo koji proizvod ili novac koji se razmijenio između dvije strane u smislu transakcije mora biti vraćen, i bilo koja dobivena beneficija (npr. interes) mora se predati. Ako kupac nije u mogućnosti vratiti proizvode, ili je u mogućnosti da vrati samo dio, ili da ih vrati u oštećenom stanju, kupac je obvezan nadoknaditi prodavatelju punu vrijednost proizvoda, ako je kupac koristio proizvode protivno dobroj volji, ili osobnoj dobiti na neodgovarajući način i neće utjecati na valjanost i učinkovitost prava da opozove ugovor. Neće se tražiti nadoknada za proizvode koji su korišteni u svrhu kojoj su namijenjeni.

(ii) Troškovi povrata pošiljke moraju se naplatiti kupcu. Prodavatelj ne može prihvatiti vraćenu pošiljku u slučaju da je paket bez žiga ili nedovoljno ovjeren.
Prodavatelj mora početi obradu povratka od kupca u roku od 2 – 4 radna dana nakon primitka proizvoda. Prodavatelj će omogućiti prikupljanje predmeta koji se ne mogu poslati poštom.
Prodavatelj mora ispuniti obvezu povrata uplaćenih sredstava u roku od 30 dana od kada je proglašenja odustajanja ili u roku od 30 dana nakon povrata proizvoda. Prodavatelj ima potpunu slobodu odlučivanja da li su proizvodi vraćeni Glamiri u originalnom stanju. Prodavatelj neće biti odgovoran ili obvezan, ako je bilo koji proizvod koji kupac želi vratiti izgubljen, pogrešan ili kasno dostavljen; stoga kupac mora snositi rizike odabranog načina dostave.

(iii) Pravo na povrat ne važi za sljedeće proizvode:

Proizvodi koji su napravljeni po specifikaciji kupca ili prilagođeni specifičnim zahtjevima, nisu pogodni za slanje natrag.

9. Povrati

(a) Ako je kupac privatna osoba koja naručuje privatnu narudžbu bez namjere prodaje ili za samostalne poslovne svrhe, onda je on/ona potrošač i stoga ima pravo na opće pravo opoziva i povrat kako je navedeno u nastavku.
U ostvarivanju prava na odustajanje sukladno članku 8. ovih pravila i uvjeta korištenja, kupac je dužan vratiti proizvode u njihovom izvornom stanju i pakiranju.

(b) Povlačenje je besplatno za kupca samo ako proizvodi nisu gravirani i ne uključuju bilo kakvu personalizaciju i/ili specifikaciju.

10. Jamstvo

(a) Isporučeni proizvodi mogu malo odudarati od proizvoda opisanih na internetu koliko je to razumno i kupac je prihvatio provjeriti informacije o proizvodu unaprijed, prije potvrđivanja narudžbe (vidi Poglavlje 2 / A Pravila i uvjeti korištenja).

(b) Prodavatelj može za početak birati između garancije zatražene preko sljedećeg ispunjenja kroz prepravku ili zamjenu dostave. Prodavatelj ima pravo odbiti traženu vrstu ispunjenja ako je ostvariva samo pod nerazumnom cijenom i ako druga vrsta ispunjenja ne donosi značajne nedostatke kupcu.
U slučaju ugovornih strana, prodavatelj će prvo odabrati popravak ili zamjenu jamstva na nedostatke na proizvodu.

(c) Ako naknadna izvedba ne uspije, kupac može općenito zahtijevati ili smanjenje naknade ili poništenje ugovora (odustajanje). U slučaju manjeg oštećenja, kupac neće imati pravo na raskid – razmatrajući zajedničke interese. U svim slučajevima zahtjeva za naknadu štete protiv ugovornog partnera, umjesto obavljanja dostave ili usluge, kupac će zahtijevati naknadu za dodatni trošak koji snosi kod prijema i za koju ima pravo da je traži. Ako kupac traži naknadu štete, važi ograničenje odgovornosti iz Poglavlja 11 / A ovih pravila i uvjeta korištenja.

(d) Pravo kupca u slučaju nedostataka zahtijeva da je kupac prethodno ispunio svoje obaveze pregleda i obavijesti. Ugovorne strane su naročito obvezne prijaviti očigledne nedostatke u dobivenim proizvodima u najkraćem mogućem roku unutar dva tjedna od primanja proizvoda; neizvršavanje toga učinit će jamstvo nevažećim. Pravovremeno slanje oštećenih proizvoda, ili hitno obavještavanje o tome da su proizvodi oštećeni, bit će prihvaćeno kao važeća žalba sve dok je ovo izvršeno unutar vremenskog roka. Ugovorne strane su obvezne za bilježenje svih bitnih informacija i, naročito, za bilježenje detalja i datuma na koji su se desili, i za pravovremeno obavještavanje o nedostatku.

(e) Ako je kupac poduzetnik, opis proizvoda od strane trgovačkog proizvođača bit ćei jedini kriterij za utvrđivanje da li kvaliteta proizvoda ispunjava potrebne standarde. Ni jedna druga javna izjava, svjedočenje ili oglašavanje proizvođača neće biti prihvatljivo kao ugovorno obvezujući opis proizvoda.

(f) Jamstveni rok za kupca je 2 godine nakon isporuke proizvoda. Te dvije godine jamstva se ne primjenjuju ako kupac je namjerno ili zbog nemara zanemario pažnju prema proizvodu. Gore navedeno ograničenje obveza se ne primjenjuje u slučaju gubitaka nastalih u nesretnom slučaju, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja.

(g) Prodavatelj nema nikakvo pravno obvezujuće jamstvo sa kupcem osim ako nije izričito dogovoreno. Jamstvo proizvođača ostaje nepromijenjeno.

11. Ograničenje odgovornosti

(a) U slučaju blage povrede obveza, odgovornost prodavatelja i odgovornost kooperanata bit će ograničena na doglednu, često navedenu u ugovorima, neodložnu štetu u vezi s proizvodom. Ovo će također važiti u slučajevima manjih kršenja obveza od strane predstavnika prodavatelja ili agenata. Prodavatelj neće biti odgovoran u slučajevima kršenja drugih ugovornih obveza običnim nemarom. Prodavatelj će biti odgovoran za kršenje pravnih ugovornih položaja kupca. Pravni ugovorni položaji kupca su oni za koje ugovor obavezuje da se odobre potpisom kako bi se upotpunile. Prodavatelj će također biti odgovoran za bilo kakvo kršenje ovih obveza koje omogućuju realizaciju ugovora u skladu s pravilima sa početka i na čije se pravilo korisnik oslanja.

12. POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

Zamolit ćemo Vas pozorno pročitati cijeli tekst naše Politike zaštite privatnosti i osobnih podataka, koja je ovdje u sažetom obliku, prije korištenja ove Internet stranice. Tijekom slanja Vaših osobnih podataka na ili putem ove Stranice, Vi ste suglasni na prikupljanje, obradu i zadržavanje Vaših osobnih podataka na način kako je opisano u Politici zaštite privatnosti i osobnih podataka.

GLAMIRA obrađuje Vaše osobne podatke u suglasnosti sa zahtjevima iz Opće uredbe (EU) 2016/679 - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), uredbe između EU-USA, kao i važećeg domaćeg zakonodavstva.

Kategorije osobnih podataka, koje GLAMIRA obrađuje

 • Vaši podaci za kontakt - imena, adresa, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa
 • Vaša IP adresa
 • Detalji o narudžbi, uključujući način plaćanja i broj transakcije
 • Povijest Vaše narudžbe
 • Informacije prikupljene od Službe za korisnike - sve vrste podataka tijekom komunikacije i prepiske sa našom Službom za korisnike.
 • U iznimnim okolnostima, možemo zatražiti od Vas dostaviti nam dodatne podatke iz Vaše osobne iskaznice, kako biste potvrdili Vaš identitet.
 • U ograničenom broju slučajeva, možemo Vas zamoliti poslati nam Vaše fotografije, video zapise ili druge inačice, ukoliko ste izrazili želju sudjelovati u jednoj od naših nadmetanja, žrebanja, nagradnih igara, kampanja ili drugih događaja.
 • GLAMIRA zadržava pravo slanja svim korisnicima poziv za sudjelovanje u istraživanju popunjavanjem upitnika, kojim se ocjenjuje zadovoljstvo korisnika. Učešće je uvijek neobvezno.
 • GLAMIRA ne obrađuje i ne sprema podatke o Vašoj kreditnoj kartici ili drugih financijskih pomagala.

Zakonitost obrade podataka

 • GLAMIRA obrađuje Vaše osobne podatke jedino nakon što dobije Vašu suglasnost za njihovu obradu.
 • GLAMIRA obrađuje Vaše osobne podatke, potrebne za izvršenje Vašeg ugovora o kupovini na našoj Internet stranici.
 • GLAMIRA obrađuje Vaše osobne podatke, potrebne za ispunjavanje uvjeta poreznog, financijskog ili drugog lokalnog zakonodavstva.

Obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Radi točnog i korektnog izvršenja i dostave Vaše narudžbe.
 • Radi jasne i točne komunikacije sa Vama o statusu Vaše narudžbe.
 • Radi jamstva unutar jamstvenog roka proizvoda.
 • Radi istraživanja zadovoljstva korisnika i programa lojalnosti.
 • Radi zahtjeva poreznog i financijskog zakonodavstva - za prijavu i obračun naše prodaje.
 • U iznimnim okolnostima, GLAMIRA može obraditi dodatne identifikacijske osobne podatke kako bi izbjegli financijsku prevaru ili krađu identiteta.
 • Iznimno, GLAMIRA može obrađivati dodatne podatke kao što su fotografije, video zapisi i drugi multimedijni materijali za potrebe raznih kampanja ili nagradnih igara, samo u slučajevima kada korisnici sudjeluju u tim događajima.
 • Kako bismo mogli slati naš newsletter i promotivne materijale, no samo u slučajevima kada su nam korisnici dali svoju suglasnost za to.

Vremensko razdoblje za koje će biti pohranjeni Vaši osobni podaci:

GLAMIRA pohranjuje Vaše osobne podatke, koje ste poslali tijekom registriranja Vašeg naloga na našoj Stranici sve dok je Vaš nalog aktivan.

GLAMIRA pohranjuje Vaše osobne podatke tijekom izrade i dostave proizvoda, kao i u vremenskom razdoblju navedenom u Jamstvo - politika povraćaja za eventualne moguće povrate i jamstva proizvoda, no ne dulje od 2 godine ili ne dulje od perioda jamstva.

U slučaju da tražimo dodatne podatke radi potvrde Vašeg identiteta, pohranjivat ćemo te podatke sve dok zakonski zahtjev za pohranu tih podataka više nije na snazi.

U slučaju prikupljanja osobnih podataka radi učešća u određenoj kampanji, nagradnih igara i drugih promocija, za svaki se slučaj ponaosob treba odrediti točno rаzdoblje obrade i o tome se trebaju obavijestiti sudionici.

Potencijalni primatelji Vaših osobnih podataka su:

GLAMIRA ne dostavlja Vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko je zakonski u obvezi ili za operativne potrebe navedene u nastavku:

GLAMIRA daje Vaše ime, adresu i broj telefona kompaniji za isporuku, koja dostavlja Vašu narudžbu.

U iznimnim okolnostima, GLAMIRA može potvrditi Vaše osobne podatke pružatelju usluga platnog prometa kako bi spriječili financijsku prijevaru ili krađu identiteta.

GLAMIRA pruža potrebne osobne podatke davateljima računovodstvenih usluga, kao i poreznim i drugim javnim tijelima, kada to zahtijeva specifično zakonodavstvo.

Vaša prava kao nositelja podataka - u bilo kojem trenutku Vi imate pravo:

 • Zahtijevati dostup Vašim osobnim podacima, koje obrađuje GLAMIRA, također dobiti i njihovu kopiju
 • Zahtijevati brisanje osobnih podataka u smislu Vašeg prava (na zaborav) ukoliko smatrate kako više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljani ili obrađeni. Imajte u vidu kako se ovo pravo ne može ostvariti u slučaju da je posebnim zakonom izričito predviđen rok u kojem Vaši podaci trebaju biti pohranjeni.
 • Zahtjevati ispravku netočnih osobnih podataka u slučajevima kada oni ne odgovaraju istini.
 • Kako biste mogli ostvariti jedno od gore navedenih prava, jednostavno nam pošaljite email poruku sa Vašim zahtjevom, koristeći naše podatke za kontak na našoj Stranici ili email na: service@glamira.hr. Odgovorit ćemo Vam u što je mogućno kraćem toku.
 • U bilo kojem trenutku u kojem ste zabrinuti i smatrate kako su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, kao što je dolje navedeno.

Naše preporuke vezane za Vašu zaštitu osobnih podataka:

 • Čuvajte Vašu zaporku na sigurnom i nemojte ju dijeliti sa trećim stranama.
 • Ukoliko koristite javno računalo (u knjižnici ili Internet kafiću), uvijek provjerite jeste li se odjavili sa Vašeg naloga prije nego što isključite računalo.
 • GLAMIRA garantira kako neće stupati u kontakt sa trećim stranama, osim u gore nabrojanim slučajevima u ovoj Politici zaštite privatnosti i osobnih podataka, vezano za Vašu narudžbu.
 • GLAMIRA jamči kako neće zahtijevati da naši korisnici otkrivaju svoju zaporku za korištenje ove Stranice. GLAMIRA ne zahtijeva da naši klijenti otkrivaju podatke sa svojih bankovnih računa ili drugih financijskih instrumenata. Svaki takav zahtjev napravljen telefonom, chatom ili emailom bit će ignoriran.

Ukoliko Vam je netko uputio takav zahtjev, odmah se obratite i obavijestite GLAMIRU.

Kako možemo zaštiti Vaše osobne podatke?

GLAMIRA uvjerava kako smo poduzeli sve administrativne, tehničke i fizičke mjere da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, pristupa, otkrivanja ili korištenja.

GLAMIRA je usvojila vlastita unutarnja etička pravila za obradu osobnih podataka, a naši zaposlenici prošli su posebnu obuku o načelima Prava o zaštiti osobnih podataka i osnovnih obveza poduzeća na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Mi poduzimamo mjere sigurnosti na našoj web stranici i drugim sustavima korištenjem tehničkih, organizacijskih i drugih dodatnih mjera protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmjene ili distribucije Vaših podataka od strane neovlaštenih osoba. Unatoč redovitim provjerama, nije mogućno u potpunosti zaštititi se od svih prijetnji.

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Sve pravne osobe unutar GLAMIRA grupe djeluju kao zajednički kontrolori podataka sukladno Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR) - (EU) 2016/679 - čl. 26.

Sve pravne osobe unutar GLAMIRA grupe obrađuju osobne podatke naših korisnika sukladno posebno potpisanim ugovorom sa nama. Sakupljamo iste kategorije osobnih podataka naših korisnika, obrađujemo ih samo u svrhe navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti i osobnih podataka. GLAMIRA osigurava da sve tvrtke u grupi poduzmu iste tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitile Vaše osobne podatke.

Odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka kao našeg korisnika je:

Vaša zemlja

Odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka kao našeg korisnika je:

Web stranica i kontakt

Specijalni organ, kojemu možete podnijeti žalbu

Njemačka
Austrija
Švedska
Belgija
Nizozemska
Italija
Mađarska
Španjolska
Rumunjska
Poljska
Slovačka
Irska
Litva
Portugal

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Njemačka

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Web stranica: http://www.bfdi.bund.de/ Nadlježnost za žalbe je podijeljena između različitih organa za zaštitu osobnih podataka u Njemačkoj. Popis možete vidjeti ovdje: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bugarska
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Latvija
Malta
Slovenija
San Marino
Grad Vatikan
Brazil
Meksiko
Argentina
Kolumbija
Peru
Bolivija
Ekvador
Honduras
Dominikanska Republika
Gvatemala
Kostarika
Urugvaj
Čile
Kina
Japan
Moldavija
Singapur
Novi Zeland
Crna Gora
Vijetnam
Indija
Ujedinjeni Arapski Emirati
Južna Afrika
Hong Kong
Srbija
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bugarska

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka - https://www.cpdp.bg/

Švicarska
Lihtenštajn

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Švicarska

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federalni povjerenik za zaštitu podataka i informacije - https://www.edoeb.admin.ch

Australija

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Australija

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australijski povjerenik za informacije - https://www.oaic.gov.au/

SAD
Gronland
Francuska Gvajana
Guadeloupe
Martinik
Britanski djevičanski otoci
Turks i Caicos
Sveti Pierre i Miquelon
Farski otoci
Gibraltar
Cookovi otoci
Kiribati
Marshallovi Otoci
Federativne Države Mikronezije
Nauru
Palau
Francuska Polinezija

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, SAD

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federalno povjerenstvo za trgovinu (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turska

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza Bahçelievler / İstanbul - Turska

https://www.glamira.com.tr

Tijelo za zaštitu osobnih podataka https://www.kvkk.gov.tr/

Norveška

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norveška

https://www.glamira.no

Ujedinjeno Kraljevstvo

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Ujedinjeno Kraljevstvo

https://www.glamira.co.uk/

13. Pristanak na Opća pravila i uvjete korištenja

(a) Prodavatelj zadržava pravo promjene za ova Opća pravila i uvjete korištenja dajući kupcu obavijest minimalno 2 tjedna prije nego što promjene stupe na snagu. Ova obavijest će biti u formi objave izmijenjenih Općih pravila i uvjeta korištenja na GLAMIRA.hr web stranici, uz naveden datum kad promjene postaju važeće.

(b) Ako kupac ne prijavi svoje protivljenje promjenama u periodu od 2 tjedna od njihove objave, izmijenjena pravila i uvjeti korištenja smatrati će se prihvaćenima. Molimo imajte u vidu: Period obavještenja od 2 tjedna bit će strogo poštovan.

14. Završne odredbe

(a) Važeći je zakon Savezne Republike Njemačke, s izuzecima zakona o kupnji UN-a. Za kupce koji ne ulaze u ugovor za profesionalne ili komercijalne svrhe, ovi zakoni vrijede samo ako zaštita odobrena od strane obveznih odredbi zakona države u kojoj kupac ima prebivalište nije povučena.

(b) Ako je kupac poslovna osoba, pravna osoba javnog prava, ili javnim posebnim sredstvima, isključivo mjesto nadležnosti u eventualnoj raspravi nadležan je sud na teritoriju mjesta poslovanja prodavatelja, osim ako je ugovorena alternativna nadležnost. Prodavatelj zadržava pravo tužiti ugovornu stranu na njegovom prebivalištu ili mjestu poslovnog suda.