Loading...

Više o biserima

Više o biserima

Biseri su nastali u unutrašnjosti školjke kao imunološki odgovor, zaštitni mehanizam protiv potencijalne prijetnje, kao što su paraziti i spoljne pretne, koje bi mogle ugroziti ili povrijediti meko tkivo mekušaca. Sitan komadić tkiva iz donorske školjke se transplantira u školjku primatelja, što uzrokuje formiranje bisernog plašta, u kojem mekušac deponira kalcijum karbonat. Biseri se smatraju ženskim komadom nakita i povezuju se sa Mjesecom i planetom Venerom.

Veličina

Što se odnosi na veličinu, primarno veličina bisera se izražava u milimetrima, mnogo rjeđe se navodi njihova težina. Što je veća veličina bisera, veća je i cijena, no kada se radi o promjeru bisera skokovi cijena mogu biti neravnomjerni. Kada veličina bisera dostigne raspon od 8-9mm u prečniku i više, cijene imaju tendenciju naglog rasta u poređenju sa cijenama bisera, čiji je raspon veličine prečnika manji.

Oblik

Biseri se mogu sresti u okruglom ili ovalnom obliku, mogu biti kruškoliki ili čak nepravilnog oblika. Posljedni pomenuti se nazivaju "barokni biseri". Simetrične sfere ili simetrične kapi su oblici bisera, koji imaju najveću vrijednost. Veličine bisera obično se kreću u opsjegu od 2 mm do 16 mm u prečniku i ta veličina isključivo ovisi od vrste mekušca, gdje je biser formiran.

Čistoća

Dobra kvaliteta u smislu čistoće značilo bi kako biseri imaju karakteristični sedefni sjaj i na njihovoj površini imaju jasan i oštar odbljesak. Bili bi glatki, bez nedostataka i bio bi prisutan pogodan sloj sedefa, kako bi se povećala čvrstoća.

Boja

Biseri se mogu naći u različitim bojama, od bijele sve do crne. Prirodna boja, međutim, rezultat je kombinacije nekoliko čimbenika, kao što su dominatna osnovna boja bisera, jedna ili više boja premaza preko osnovne boje i također uloga boje sedefa. Ovi poslednji mogi biti suptilna kombinacija boja kao što su ružičasta, zelena, plava, pa čak i srebrna i one se mogu mjenjati kako okrećete biser u Vašoj ruci.