Loading...

Više o dijamantima

Više o dijamantima

Na grčkom - adámas - znači neuništiv. Dijamanti su najstariji dragulji i najtvrđi materijali na zemlji, koji se pored ostalog koriste i za dekorativne svrhe. Dijamanti se sastoje od atoma ugljika, raspoređenih u pravilnu kristalnu rešetku, koji su se formirali prije više miliona godina pod ogromnom toplinom (oko 1,250° C) i visokim tlakom (40-60 atmosfera) na dubini od 150-200 km, u rastopljenom grotlu tečne lave. Vulkanske erupcije izbacile su ove kristale na površinu zemlje. Većina dijamanata su stariji od 100 miliona godina.

4C dijamanta

Karat

Jedinica mase kojom se mjeri dijamant. 1 karat je 1/5 grama (0,2 g). Jednokaratni dijamant teži 100 bodova. Ct je kratica.

Dijamantni Rez

Dijamanti u ovom rasponu su na vrhu svih postavki razreda i vrlo su rijetki zahvaljujući savršenoj interakciji svojih aspekata i svjetla. Ovi dijamanti najbolje reflektiraju svjetlost i sjaje tako intenzivno unutar svih kategorija dijamanata.

Diamond Cut Signature

Za dijamante u ovom rasponu smatra se da imaju najvišu ocjenu reza. Interakcija aspekata pokazuje dobru ravnotežu i donosi vatru i svjetlost u dijamant.

Diamond Cut Ideal

Dijamanti u ovom rasponu proizvode laganu vatru i bljesak u usporedbi s dijamantima idealnog reza i donose blagi mrak.

Diamond Cut Very Good

Dijamanti u ovom rasponu reflektiraju ograničenu svjetlost i sjaj.

Diamond Cut Good

Jasnoća Dijamantnog Kamena

Ova ljestvica jasnoće ide od besprijekornog do unutarnje besprijekornog. Ovi dijamanti ne sadrže nikakve inkluzije. Unutarnje besprijekorni dijamanti mogu sadržavati samo lagane vanjske mrlje, koje se mogu ukloniti ponovnim poliranjem. Besprijekorni i Unutarnje Besprijekorni dijamanti vrlo su rijetki.

Diamond Clarity FL - IF

Dijamanti ove jasnoće mogu sadržavati vrlo, vrlo male inkluzije, koje se vrlo teško otkrivaju pod povećalom od 10X i nisu vidljive golim okom.

Diamond Clarity VVS1 - VVS2

Dijamanti ove jasnoće mogu sadržavati vrlo male sporedne inkluzije, koje se mogu vidjeti pod povećalom od 10X i nisu vidljive golim okom.

Diamond Clarity VS1 - VS2

Dijamanti u ovoj grupi jasnoće sadrže male inkluzije koje se mogu otkriti pod povećalom od 10X.

Diamond Clarity SI1 - SI2

Dijamanti sadrže male inkluzije koje se mogu primijetiti pod povećalom od 10X i vidljive su golim okom prilikom detaljnog ispitivanja.

Diamond Clarity I1

Dijamanti sadrže očite inkluzije koje mogu utjecati na sjaj dijamanata. Inkluzije na ovim dijamantima vidljive su golim okom.

Diamond Clarity I2 - I3

Boja Dijamanta

D dijamanti su najbolji bijeli i bezbojni; najrjeđi razred boje i imaju najveću vrijednost.

Diamond Colour D

E dijamanti su drugi najviši razred boje u ljestvici "bezbojni". E dijamanti se smatraju rijetkim bijelim i iznimno finim.

Diamond Colour E

F dijamanti su u posljednjem razredu ljestvice "bezbojni" i smatraju se rijetkim i finim bijelim dijamantima.

Diamond Colour F

G dijamanti su na prvom mjestu na ljestvici "skoro bezbojni"; vrlo su vrijedni. Oni sadrže male tragove bijele boje.

Diamond Colour G

H dijamanti su na ljestvici "blizu bezbojnog" i lagano su obojeni. Boja na H dijamantima može se otkriti samo u usporedbi s drugim bezbojnim dijamantima.

Diamond Colour H

I dijamanti su blago tonirani i smatraju se "blizu bezbojnog". Može se otkriti blaga boja na I dijamantima.

Diamond Colour I

J dijamanti smatraju se posljednjima na ljestvici "blizu bezbojnog". Može se otkriti blaga bijela boja J dijamantima.

Diamond Colour J

Mutni bezbojni dijamanti su skalirani od K do Z i smatraju se blago obojenim do obojenim dijamantima; od svijetlo žute do žute boje.

Diamond Colour KZ

ŠTO JE CERTIFIKAT DIJAMANTA?

Design Your Product

Dijamanti su prirodno kamenje i svaki dijamant dolazi s jedinstvenim unutarnjim i vanjskim osobinama. Osim njegove veličine i boje, madeži unutar dijamanta također određuju njegova svojstva. Vrijednost dijamanta se temelji na kombinaciji tih kvaliteta.

Četiri važne karakteristike koje se koriste za razvrstavanje dijamanta su poznati kao "4C dijamanta": boja (Colour), jasnoća (Clarity), rez (Cut) i karat (Carat). Ove osobine su ocijenjene od strane dijamant profesionalaca i često dokumentirane u detalje. Ovaj dokument se zove izvješće o ocjeni ili dijamant certifikat. Dijamant certifikati su važni jer pokazuju kvalitetu i vrijednost dijamanta na Vašem nakitu.

GL CERTIFICIRANI DIJAMANTI

Design Your Product

Svi GL dijamanti su pažljivo odabrani od potpuno vjerodostojnog dobavljača dijamanata u zemljama-sudionicama Procesa Kimberley. GL certificirani dijamanti su u H boji, VS jasnoće i Vrlo Dobrog reza. GLAMIRA pruža GIA certificirane dijamante, kao i GL certificirane dijamante.

GIA CERTIFICIRANI DIJAMANTI

Design Your Product

Postoje mnoge domaće i međunarodne ustanove za ocjenjivanje dijamanata koje izdaju certifikate dijamanata kao što GIA, HRD, IGI, AGS, itd GIA (Gemological Institute of America), neprofitna institucija na području gemologije je najpoznatija i najcjenjenija ustanova za ocjenjivanje dijamanata na svijetu. GLAMIRA Vam pruža izbor naručivanja svojeg proizvoda s GIA certificiranim dijamantom, gdje možete prilagoditi boju, jasnoću i rez dijamanta koji će se koristiti na Vašim postavkama.